14 Kas 2020

Emdr Yöntemiyle Anksiyete Bozukluğu Tedavisi

EMDR TEKNİĞİ İLE ANKSİYETE TEDAVİSİ

Emdr terapisi ile anksiyete tedavisi günümüz modern terapi yöntemlerinde en etkili olan tekniklerden biridir. Kaygı tedavisinde bilişsel davranışçı terapi ilk akla gelir, kaygı tedavisinde emdr terapisi ve BDT birlikte çok etkili olur. ve İmgesel olarak kaygı unsuru evrimsel anlamda insanlık tarihi için çok önemli gelişmelere sebep olmuş olsa da kontrolden çıktığı noktalarda anksiyete, panik atak gibi psikolojik rahatsızlıklara sebep olabilmektedir.

Kaygıyı hayatta karşılaştığımız veya karşılaşma ihtimaline sahip olabileceğimiz durumlarda bir tür savunma mekanizması olarak kullanırız. Örneğin, Carl Jung’ın kollektif bilinçaltı kavramındaki bazı imgeler tüm insanlık tarihi için benzer duygular uyandırır. Bir kaplanla hiç karşılaşmamış olsak bile ilk kez yüz yüze geldiğimizde büyük bir korku veya kaygı duyarız. Bu durum hayatta kalma içgüdümüzle ilgilidir.

Kaygı hissi fiziksel belirtiler de gösterebilir. Kaç, don veya savaş gibi davranışlar göstererek söz konusu durumla başa çıkmaya çalışırız. Bu devinimler tamamen kaygıdan kaynaklanır. Fakat bazen duyulan kaygı ve durum birbirleriyle çok ilintili olmayabilir. Bu yazıda ise kaygı bozukluğunun tedavisinde EMDR tedavisinin nasıl çalıştığını göreceğiz.

EMDR Tedavisi Kaygı Bozukluğu İçin Öneriliyor

EMDR tedavisi kaygı bozukluğu yaratan senaryolar hayal ederken göz hareketlerini yönlendirerek ve dikkati daha olumlu düşüncelere odaklayarak kaygının azalmasını sağlar. Bu süreçte terapist danışanın deneyimlediği duyguları ve imgeleri fark etmesini, negatif düşüncelerdense pozitif düşüncelere odaklanmasını sağlar. Böylece anksiyete ortadan kalkmaya başlar, danışan duygulanımları üzerinde tekrar kontrol sahibi olabilir.

EMDR ile negatif düşüncelerde hızlı bir düşüş yaşanırken aynı zamanda rahatsız edici anılarla ilgili imgelerde de azalma görülür. Geleneksel karşılıklı konuşmaya dayanan terapilerden farklı olarak acı verici ve üzerine konuşmak istemediğiniz rahatsız edici anılardan bahsetmek zorunda değilsinizdir. Özellikle emdr terapisi anksiyeteye iyi gelir mi sorusu söz konusu olduğunda ise anksiyete için iç huzura erişmede çok kullanışlı bir tedavi türüdür diyebiliriz.

Emdr terapisi ile anksiyeteden kurtulun

EMDR’nin Beyin İle İlişkisi

Araştırmalar EMDR’nin beynin iki yarım küresini senkronize ettiğini gösteriyor. EMDR işleyiş olarak uyku sırasında gerçekleşen REM ile benzerlik gösterir. İkisi de acı verici ve zorlayıcı olaylarla baş etmemizde yardımcı olur. Harvard Tıp Fakültesi’nden Robert Stickgold, “EMDR’nin, REM uykusunda olana benzer şekilde beyin devrelerinde köklü bir değişikliği tetiklediğine inanıyoruz, bu da tedavi gören kişinin travmatik anıları beyindeki genel ilişki ağlarına daha etkili bir şekilde işlemesine ve dahil etmesine izin veriyor.”

EMDR aracılığıyla bireyler, travmatik bilgileri güvenli bir şekilde yeniden işler. Hızlı Göz Hareketi (RAM) aşamasında kişi yıkıcı bir anıya odaklanarak o konuyla ilgili düşüncelerini belirler. Eğer bu olumsuz anıya bağlıysa (örneğin, istismarla uğraşırken, kişi “bunu hak ettiğime” inanabilir), o zaman birey sahip olmak isteyeceği olumlu bir inancı formüle eder (“Ben değerli bir insanım”).  Birey daha sonra iki taraflı göz hareketi yaratan bir dış uyarana odaklanırken olumsuz anısını gözden geçirir.

Genellikle terapistin iki parmağını hareket ettirmesini izleyerek yapılır. Her hareketten sonra kişiye nasıl hissettiği sorulur. Bu süreç, anı artık kişiyi rahatsız etmeyene kadar devam eder. Seçilen olumlu düşünce eski olumsuz düşüncenin yerine konur. EMDR ile anksiyeteden kurtulanlar seanslar boyunca olumsuz bir hisse verilen puan veya derecenin zamanla düştüğünü belirtiyor. Emdr tedavisi ile anksiyeteden kurtulan kişiler genelde artık kaygı ve korku yaşamıyorum, hayatım normale döndü gibi şeyler söylerler.

 

Yorum yapmak ister misiniz?